Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Klub Motorowy Pionier, od czas zrzeszenia w Polskim Związku Motorowym, prowadzi działalność propagandowo-wychowaczą i szkoleniową w zakresie ruchu drogowego. Zarząd klubu szeroko i na wielu płaszczyznach współpracował i współpracuje z róznego rodzaju organizacjami i instytucjami. Szczgólną uwagęi odpowiednie działania skierowano do pieszych, głównie do dzieci i młodzieży ucząc ich prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym. W ramach róznorodnych działań w klubie organizowano środowiskowe spotkania szkoleniowe, prelekcje, konkursy tematyczne, konkursy plastyczne, konkursy przy współpracy i wspóludziale radia, telewizji i prasy lubelskiej. Działania dotyczące dzieci i młodzieży reealizowane są poprzez: imprezy, sprawdziany wiedzy i konkursy sprawnościowe w ramach eliminacji do wojewódzkich finałów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.


TURYSTYKA MOTOROWA

Jedną z sekcji sportowych działających od początku w klubie tj. rajdowej i wyścigów motocyklowych była i jest sekcja turystyki motorowej. Już od 1962 roku załogi klubowe startowały udanie w Turystycznych Motorowych Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego. Dzięki poparciu Poskiego Związku Motorowego przez cały czas kładziony jest nacisk na integrację z osobami niepełnosprawnymi poprzez uczestnictwo w imprezach turystycznych. Turystyka motorowa umożliwia poznawanie najciekawszych regionów Polski, doskonalenie techniki jazdy, zgłebianie elementów nawigacji i utrwalanie wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego.


Napisz do nas

PZM Lublin

Zapraszamy na stronę Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie.


www.lublin.pzm.pl

Multimedia

Obejrzy dostępne materiały multimedialne związane z Klubem Motorowym Pionier.


Obejrzyj materiały multimedialne

Karta członkowska FiA

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2012 r. członkowie Polskiego Związku Motorowego nabyli prawo do skorzystania ze zniżki „Pojazdy Zabytkowe” PZU.
Korzyści wynikjące z posiadania karty